12 Januari 2022
Senaste nytt gällande Covid-19

Denna sida uppdateras löpande

Uppdaterat 220112

Nya restriktioner från den 12/01 2022.

Idag kom nya restriktioner från Folkhälsomyndigheten, detta innebär bland annat:

Alla bör undvika miljöer med trängsel.

För mässor, handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamheter ställs krav på 10 kvadratmeter per person.

Bara sittande gäster tillåts på serveringsställen och avstånd mellan olika sällskap krävs.

 
Läs mer! 

Vi fortsätter att uppmana våra gäster till att:

Stanna hemma vid förkylningssymptom
Tvätta händerna ofta
Håll omtänksamt avstånd och visa hänsyn

Om du får symtom bör du stanna hemma och isolera dig. Du bör också testa dig för att ta reda på om du har covid-19. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade.

Källa:

www.regeringen.se
www.krisinformation.se 
www.folkhalsomyndigheten.se

----------------------------------------------------------------------

Uppdaterat 210928

Folkhälsomyndigheten och Regeringen har beslutat att Sverige från och med den 29 september går in i fas 1 gällande avveckling av restriktioner.

Detta innebär bland annat att Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar samt föreskrifter och råd till serveringsställen tas bort. 
Läs mer! 

Vi fortsätter att uppmana våra gäster till att:
Stanna hemma vid förkylningssymptom
Tvätta händerna ofta
Håll omtänksamt avstånd och visa hänsyn

----------------------------------------------------------------------

Uppdaterat 210707

Den 27 maj presenterade regeringen sin plan i fem steg för anpassning och avveckling av de restriktioner som tagits fram med anledning av covid-19-pandemin. Läs mer!

Vad gäller?
Regleringen av öppettider för serveringsställen tas bort.
Regler för maxantal per sällskap slopas för uteservering.
För servering inomhus höjs maxantalet till åtta personer per bord.
Sällskap ska sitta ner och kunna hålla avstånd såväl inomhus som utomhus.

Butiker, gym och sportanläggningar
Måste fortsatt beräkna antalet besökare så att varje person får minst tio kvadratmeter.

Verksamheter med lokaler som är så stora att de kan släppa in 500 eller fler kunder eller besökare bör göra en särskild riskbedömning av om det finns risk för att trängsel uppstår i verksamhetens lokaler, delar av dem eller i anslutning till lokalerna. Verksamheten bör vidta särskilda smittskyddsåtgärder för att minska risken för trängsel på sådana platser.

Måste ha tydliga skyltar om hur många som får vistas i lokalen samtidigt.

Kom ihåg!
- Råden om att hålla avstånd och undvika trängsel finns kvar
- Stanna hemma om du är sjuk
- Tvätta händerna ofta
- Ta personligt ansvar

Om du får symtom bör du stanna hemma och isolera dig. Du bör också testa dig för att ta reda på om du har covid-19. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade.

Källa:
www.regeringen.se
www.krisinformation.se 
www.folkhalsomyndigheten.se

----------------------------------------------------------------------

Uppdaterat 201103

Riksdagen har tagit beslut om den nya så kallade pandemilagen som börjar gälla den 10 januari. Folkhälsomyndigheten har därför beslutat föreskrifter som ansluter till pandemilagen. Kungsmässan arbetar med anpassningar efter de nya föreskrifterna, följ uppdateringarna här på kungsmassan.se där vi uppdaterar löpande. Fortsätt att ta väl hand om dig och håll omtänksamt avstånd.

Utdrag ur Pandemilagen; Föreskrifterna gäller inomhuslokaler för gym- och idrottsanläggningar och badhus samt handelsplatser. Den som bedriver en sådan verksamhet blir bland annat skyldig att beräkna maxantalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt, samt se till att antalet inte överskrids. Beräkningen görs utifrån att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter till sitt förfogande.

Dessutom måste verksamheterna tydligt ange vid alla entréer hur många besökare som får vistas i lokalerna samtidigt. Detta har tidigare varit en rekommendation som många har följt, men nu blir det skarpa regler som kan tillsynas. Reglerna bygger i stora delar på de allmänna råd som tidigare gällt och blir ett ytterligare komplement till de befintliga regler och restriktioner som gäller under pandemin.

I köpcentrum, varuhus och gallerior gäller maxantalet för alla butiker men inte för verksamheten totalt sett. Här blir verksamhetsutövaren skyldig att ta bort eller spärra av inredning som gör att människor uppehåller sig i lokalerna. Länsstyrelsen utövar tillsyn över föreskrifterna.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

----------------------------------------------------------------------

Uppdaterat 201103

Skärpta råd för att bromsa smittspridningen i Halland!

Folkhälsomyndigheten har i dag tillsammans med Smittskydd Region Halland beslutat att skärpa råden i Halland. Skärpningen görs för att stoppa smittspridningen av covid-19. De skärpta råden gäller till en början till 24 november.

• Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.

• Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

• Var och en bör, om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.

• Alla verksamheter i Halland bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Detta kan exempelvis innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.

• Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Sådana åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Vi arbetar med anpassningar efter de nya skärpta råden, följ uppdateringarna här på kungsmassan.se där vi uppdaterar löpande.

Läs mer på Region Hallands hemsida

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida 

----------------------------------------------------------------------

Uppdaterat 201029

Fortsätt att ta väl hand om dig

Vi månar om våra besökare, våra hyresgäster och deras medarbetare, inte minst i tider som dessa. På Kungsmässan uppmanar vi alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förebygga smittspridning.

Några av de åtgärder vi vidtagit:

• Våra väktare jobbar flitigt med att påminna våra gäster att hålla avstånd till varandra.

• Det utökade städet kvarstår på våra allmänna ytor.

• Vi har placerat ut ställ med handsprit i alla våra entréer.

• Kungsmässan har förstärkt sin kommunikation med både skärmar, trottoarpratare och utrop varje hel timme, där vi uppmanar våra gäster att hålla avstånd till varandra. Vi har även folierat uppmaningar om att hålla avstånd i alla butiker, våra hissar samt runtom på golvet inne på Kungsmässan.

Vi välkomnar alla som är pigga och symptomfria till Kungsmässan, tack till er alla som visar hänsyn till varandra i dessa exceptionella tider.

----------------------------------------------------------------------

Uppdaterat 200402

I och med de nya allmänna råden från Folkhälsomyndigheten uppmuntrar vi alla våra gäster att hålla avstånd och ta personligt ansvar för att motverka spridningen av Covid-19.

Nya allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar

För att motverka spridningen av covid-19 i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra. Enligt Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd bör större sociala sammanhang undvikas och personer över 70 år bör vara särskilt försiktiga.

Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Det kan vara att informera allmänheten, undvika att flera personer samlas, markera avstånd i exempelvis köer och erbjuda möjlighet till handtvätt med tvål och vatten.

·        Butiker, köpcentrum och gallerior bör begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt. De bör också ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna kan stå mellan varandra.

·        Arbetsgivare bör se till att personal och besökare håller avstånd, att anställda arbetar hemifrån och undviker onödiga resor om det är möjligt.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd har den 31 december 2020 som slutdatum. De kan upphävas före slutdatum, eller förlängas, om det behövs.

Syftet med de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten nu publicerar är att motverka spridningen av covid-19 och framför allt att skydda de mest sårbara i samhället, riskgrupper och äldre. Dessa allmänna råd är generella rekommendationer om hur smittskyddslagen kan tillämpas, och beskriver hur man kan göra för att undvika smittspridning.

Källa:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/nya-allmanna-rad-hall-avstand-och-ta-personligt-ansvar/

----------------------------------------------------------------------

Uppdaterat 200325

Det är viktigt att vi med omtanke om varandra och samhällets svaga, följer de rekommendationer som ges från Folkhälsomyndigheten och WHO under den pågående pandemin för att i största möjliga mån förhindra spridning av viruset.

Nya regler för restauranger och krogar p.g.a. covid-19

Folkhälsomyndigheten föreskriver, med stöd av smittskyddsförordningen, att restauranger, barer och caféer i hela landet ska vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19.

• Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

• Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord. Personal ska bära ut beställningarna.

• Om det är möjligt att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva så är det tillåtet, så länge det inte leder till trängsel eller köer.

• Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor.

• Restauranger och afterski-verksamhet på skidorter omfattas av reglerna.

Ansvar

Den som ansvarar för verksamheten ansvarar för att ha rutiner för att göra risken för smittspridning så liten som möjligt. Riskbedömningar ska göras regelbundet utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regionernas smittskyddsläkare. Smittskyddsläkaren kan efter samråd med kommunen fatta beslut om att förbjuda verksamheter som inte uppfyller kraven.

Källa: www.folkhalsomyndigheten.se

I nuläget vet vi att coronavirus sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Det finns ingenting som tyder på att viruset kan spridas genom att man äter mat eller dricker vatten.

För att hålla en bufféservering öppen måste du uppfylla kraven i Folkhälsomyndighetens föreskrift "Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m." samt fortsätta att följa verksamhetens ordinarie hygienrutiner.

Källa: www.livsmedelsverket.se

----------------------------------------------------------------------

Uppdaterat 200320

Fr.o.m. torsdag 19 mars kommer Kungsmässan ha tillfälliga minimiöppettider p.g.a de rådande omständigheterna kring Covid-19 (coronaviruset).

Nya minimiöppettider är från och med torsdag den 19 mars:

MÅNDAG – FREDAG kl. 11.00 – 18.00
LÖRDAG – SÖNDAG kl. 11.00 – 16.00

Samhällsviktiga funktioner såsom ICA Kvantum samt Kungsmässans apotek kommer ha öppet enligt nedan:

  Måndag-fredag: Lördag-söndag:
ICA Kvantum kl. 7-23 kl. 7-23
Apoteket Hjärtat kl. 10-18 kl. 10-16
Apoteket Kungsmässan kl. 9-20 kl. 10-18

Vissa övriga verksamheter har valt att behålla ordinarie öppettider - håll gärna utkik på respektive butiks sociala medier för mer information. 

Detta är en tillfällig åtgärd och när situationen har förbättrats kommer vi att återgå till ordinarie öppettider.  Observera att ändringar kan komma att ske med kort varsel.

Aranäs fastigheter som äger Kungsmässan, fortsätter följa samhällsutvecklingen och bevakar regeringens- och folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer kring Covid-19 (coronaviruset). Om myndigheter beslutar om åtgärder som berör våra fastigheter kommer Aranäs som fastighetsägare att följa dessa riktlinjer och rekommendationer.

----------------------------------------------------------------------

Uppdaterat 200313

Gällande Covid-19 (coronaviruset) finns det i nuläget inga rekommendationer i Sverige om att stänga varuhus, butiker eller köpcentrum. Kungsmässan kommer löpande att informera på sociala medier och på kungsmassan.se när läget förändras.

Har du frågor om Coronaviruset? Ring nationella informationsnumret 11313. Du kan även hitta svar på de vanligaste frågorna på folkhalsomyndigheten.se

----------------------------------------------------------------------

Uppdaterat 200313

Extra åtgärder på Kungsmässan

Åtgärder som vi på Kungsmässan satt in är utökat antal städtillfällen där fokus bland annat ligger på avtorkning av handtag och utsatta ytor. Samtliga toaletter har försetts med handsprit och tydliga uppmaningar om att tvätta händerna.

I övrigt följer vi myndigheternas rekommendationer och krav för evenemang och folksamlingar. Vi har uppmanat alla våra hyresgäster att följa Folkhälsomyndighetens råd kring resor och rekommendationer gällande karantän samt beteende för att minska smittspridning.