3 April 2020
Senaste nytt gällande Covid-19 (coronaviruset)

Denna sida uppdateras löpande

Uppdaterat 200402

I och med de nya allmänna råden från Folkhälsomyndigheten uppmuntrar vi alla våra gäster att hålla avstånd och ta personligt ansvar för att motverka spridningen av Covid-19.

Nya allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar

För att motverka spridningen av covid-19 i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra. Enligt Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd bör större sociala sammanhang undvikas och personer över 70 år bör vara särskilt försiktiga.

Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Det kan vara att informera allmänheten, undvika att flera personer samlas, markera avstånd i exempelvis köer och erbjuda möjlighet till handtvätt med tvål och vatten.

·        Butiker, köpcentrum och gallerior bör begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt. De bör också ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna kan stå mellan varandra.

·        Arbetsgivare bör se till att personal och besökare håller avstånd, att anställda arbetar hemifrån och undviker onödiga resor om det är möjligt.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd har den 31 december 2020 som slutdatum. De kan upphävas före slutdatum, eller förlängas, om det behövs.

Syftet med de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten nu publicerar är att motverka spridningen av covid-19 och framför allt att skydda de mest sårbara i samhället, riskgrupper och äldre. Dessa allmänna råd är generella rekommendationer om hur smittskyddslagen kan tillämpas, och beskriver hur man kan göra för att undvika smittspridning.

Källa:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/nya-allmanna-rad-hall-avstand-och-ta-personligt-ansvar/

_________________________________________________________________

Uppdaterat 200325

Det är viktigt att vi med omtanke om varandra och samhällets svaga, följer de rekommendationer som ges från Folkhälsomyndigheten och WHO under den pågående pandemin för att i största möjliga mån förhindra spridning av viruset.

Nya regler för restauranger och krogar p.g.a. covid-19

Folkhälsomyndigheten föreskriver, med stöd av smittskyddsförordningen, att restauranger, barer och caféer i hela landet ska vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19.

• Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

• Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord. Personal ska bära ut beställningarna.

• Om det är möjligt att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva så är det tillåtet, så länge det inte leder till trängsel eller köer.

• Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor.

• Restauranger och afterski-verksamhet på skidorter omfattas av reglerna.

Ansvar

Den som ansvarar för verksamheten ansvarar för att ha rutiner för att göra risken för smittspridning så liten som möjligt. Riskbedömningar ska göras regelbundet utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regionernas smittskyddsläkare. Smittskyddsläkaren kan efter samråd med kommunen fatta beslut om att förbjuda verksamheter som inte uppfyller kraven.

Källa: www.folkhalsomyndigheten.se

I nuläget vet vi att coronavirus sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Det finns ingenting som tyder på att viruset kan spridas genom att man äter mat eller dricker vatten.

För att hålla en bufféservering öppen måste du uppfylla kraven i Folkhälsomyndighetens föreskrift "Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m." samt fortsätta att följa verksamhetens ordinarie hygienrutiner.

Källa: www.livsmedelsverket.se

_________________________________________________________________

Uppdaterat 200320

Fr.o.m. torsdag 19 mars kommer Kungsmässan ha tillfälliga minimiöppettider p.g.a de rådande omständigheterna kring Covid-19 (coronaviruset).

Nya minimiöppettider är från och med torsdag den 19 mars:

MÅNDAG – FREDAG kl. 11.00 – 18.00
LÖRDAG – SÖNDAG kl. 11.00 – 16.00

Samhällsviktiga funktioner såsom ICA Kvantum samt Kungsmässans apotek kommer ha öppet enligt nedan:

  Måndag-fredag: Lördag-söndag:
ICA Kvantum kl. 7-23 kl. 7-23
Apoteket Hjärtat kl. 10-18 kl. 10-16
Apoteket Kungsmässan kl. 9-20 kl. 10-18

Vissa övriga verksamheter har valt att behålla ordinarie öppettider - håll gärna utkik på respektive butiks sociala medier för mer information. 

Detta är en tillfällig åtgärd och när situationen har förbättrats kommer vi att återgå till ordinarie öppettider.  Observera att ändringar kan komma att ske med kort varsel.

Aranäs fastigheter som äger Kungsmässan, fortsätter följa samhällsutvecklingen och bevakar regeringens- och folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer kring Covid-19 (coronaviruset). Om myndigheter beslutar om åtgärder som berör våra fastigheter kommer Aranäs som fastighetsägare att följa dessa riktlinjer och rekommendationer.

_________________________________________________________________

Uppdaterat 200313

Gällande Covid-19 (coronaviruset) finns det i nuläget inga rekommendationer i Sverige om att stänga varuhus, butiker eller köpcentrum. Kungsmässan kommer löpande att informera på sociala medier och på kungsmassan.se när läget förändras.

Har du frågor om Coronaviruset? Ring nationella informationsnumret 11313. Du kan även hitta svar på de vanligaste frågorna på folkhalsomyndigheten.se

_________________________________________________________________
Uppdaterat 200313

Extra åtgärder på Kungsmässan

Åtgärder som vi på Kungsmässan satt in är utökat antal städtillfällen där fokus bland annat ligger på avtorkning av handtag och utsatta ytor. Samtliga toaletter har försetts med handsprit och tydliga uppmaningar om att tvätta händerna.

I övrigt följer vi myndigheternas rekommendationer och krav för evenemang och folksamlingar. Vi har uppmanat alla våra hyresgäster att följa Folkhälsomyndighetens råd kring resor och rekommendationer gällande karantän samt beteende för att minska smittspridning.