Information gällande Covid-19

Den 27 maj presenterade regeringen sin plan i fem steg för anpassning och avveckling av de restriktioner som tagits fram med anledning av covid-19-pandemin. Läs mer!

Vad gäller just nu?

Regleringen av öppettider för serveringsställen tas bort.
Regler för maxantal per sällskap slopas för uteservering.
För servering inomhus höjs maxantalet till åtta personer per bord.
Sällskap ska sitta ner och kunna hålla avstånd såväl inomhus som utomhus.

Butiker, gym och sportanläggningar

Måste fortsatt beräkna antalet besökare så att varje person får minst tio kvadratmeter.

Verksamheter med lokaler som är så stora att de kan släppa in 500 eller fler kunder eller besökare bör göra en särskild riskbedömning av om det finns risk för att trängsel uppstår i verksamhetens lokaler, delar av dem eller i anslutning till lokalerna. Verksamheten bör vidta särskilda smittskyddsåtgärder för att minska risken för trängsel på sådana platser.

Måste ha tydliga skyltar om hur många som får vistas i lokalen samtidigt.

Kom ihåg!
- Råden om att hålla avstånd och undvika trängsel finns kvar
- Stanna hemma om du är sjuk
- Tvätta händerna ofta
- Ta personligt ansvar

Om du får symtom bör du stanna hemma och isolera dig. Du bör också testa dig för att ta reda på om du har covid-19. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade.

Källa:
www.regeringen.se
www.krisinformation.se 
www.folkhalsomyndigheten.se

Uppdaterat 210707