Information gällande Covid-19

Skärpta råd för att bromsa smittspridningen i Halland!

Folkhälsomyndigheten har i dag tillsammans med Smittskydd Region Halland beslutat att skärpa råden i Halland. Skärpningen görs för att stoppa smittspridningen av covid-19. De skärpta råden gäller till en början till 24 november.

• Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.

• Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

• Var och en bör, om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.

• Alla verksamheter i Halland bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Detta kan exempelvis innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.

• Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Sådana åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Vi arbetar med anpassningar efter de nya skärpta råden, följ uppdateringarna här på kungsmassan.se där vi uppdaterar löpande.

Region Halland Covid-19

Folkhälsomyndigheten Covid-19   

Uppdaterat 201103