Kungsmässans tak får solpaneler

Det är med stolthet vi kan presentera nyheten att en tredjedel av Kungsmässans tak ska täckas av solpaneler. Den nya anläggning som i dagarna installeras kommer att producera hela 235 000 kilowattimmar el varje år. Det motsvarar laddningen för inte mindre än 40 miljoner Iphones eller 3000 Tesla-bilar.

- Vi vill genom vårt långsiktiga arbete med att bli klimatneutrala även bidra till att producera egen fossilfri energi. Att utnyttja solceller på våra fastigheter är något som diskuterats länge och som vi nu planerar för i allt större utsträckning både på nya och befintliga byggnader, säger Jessica Wikestam, marknadschef på Aranäs Fastigheter som äger Kungsmässan.

I ett första skede kommer solceller att installeras på en yta motsvarande en tredjedel av Kungsmässans tak. Insatsen betalar sig snabbt och innebär att elköpen direkt kommer att minska med fem procent. Anläggningen beräknas ha en livstid på minst 25 år.

- Det är uppenbart att lokalproducerad fossilfri el kan ha stor effekt på de klimatutmaningar vi står inför. Det här är en milstolpe för Kungsmässan och Aranäs som vi hoppas ska medföra både ökad medvetenhet, minskad klimatpåverkan och minskade kostnader" säger Jessica Wikestam. 

För att läsa hela pressmeddelandet som gick ut 20-09-16 från Aranäs Fastigheter kan du klickar här.

(Källa: Aranäs Fastigheters pressmeddelande 20-09-16)

Publicerat: 17 September 2020